اردوهای جهادی

۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۱:۳۳
با حضور سردار یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ، دکتر نیک روش ریاست سازمان بسیج دانشجویی، مسئولین مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی در سالن جلسات سازمان بسیج دانشجویی برگزار گردید.

تازه ها