آرشیو ویدیوها

پخش اقدامات جهادگران ناحیه شهید مفتح در واکسیناسیون از شبکه 5 سیما

پخش اقدامات جهادگران ناحیه شهید مفتح در واکسیناسیون از شبکه 5 سیما

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: اقدامات جهادگران ناحیه شهید مفتح در واکسیناسیون از شبکه 5 سیما پخش گردید.
مراسم بدرقه ی شهیده جهادگر مدافع سلامت بیمارستان امام خمینی (ره)

مراسم بدرقه ی شهیده جهادگر مدافع سلامت بیمارستان امام خمینی (ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: مراسم بدرقه ی شهیده جهادگر مدافع سلامت بیمارستان امام خمینی ره برگزار شد
تقدیر از کادر درمان بیمارستان بازرگان توسط جهادگران پایگاه امامه

تقدیر از کادر درمان توسط جهادگران پایگاه امامه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: تقدیر از کادر درمان بیمارستان بازرگان توسط جهادگران پایگاه امامه از ناحیه امام خمینی (ره) صورت پذیرفت.
کلیپ رزمایش کمک مومنانه جهادگران ناحیه شهید مفتح در پارک ملت

کلیپ رزمایش کمک مومنانه جهادگران ناحیه شهید مفتح در پارک ملت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: کلیپ رزمایش کمک مومنانه جهادگران ناحیه شهید مفتح در پارک ملت منتشر شد
پخش رزمایش حیات بخش مقابله با کرونا و کمک مومنانه ناحیه حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) از شبکه 2 سیما

پخش رزمایش حیات بخش مقابله با کرونا و کمک مومنانه ناحیه حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) از شبکه 2 سیما

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ:پخش رزمایش حیات بخش مقابله با کرونا و کمک مومنانه ناحیه حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) از شبکه 2 سیما صورت گرفت
پخش رزمایش جهادگران سلامت ناحیه مالک اشتر از شبکه 3 سیما

پخش رزمایش جهادگران سلامت ناحیه مالک اشتر از شبکه 3 سیما

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: پخش رزمایش جهادگران سلامت ناحیه مالک اشتر از شبکه 3 سیما صورت گرفت
پخش رزمایش جهادگران ناحیه شهید مطهری در میدان امام حسین (ع) از شبکه 5 سیما

پخش رزمایش جهادگران ناحیه شهید مطهری در میدان امام حسین (ع) از شبکه 5 سیما

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: پخش رزمایش جهادگران ناحیه شهید مطهری در میدان امام حسین (ع) از شبکه 5 سیما صورت گرفت
بازسازی مدرسه استثنایی قرار گاه محرومیت زدایی جنوب غرب تهران

بازسازی مدرسه استثنایی قرار گاه محرومیت زدایی جنوب غرب تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: بازسازی مدرسه استثنایی توسط جهادگران قرار گاه محرومیت زدایی جنوب غرب تهران صورت گرفت.
توزیع نذری توسط جهادگران موکب جوادالرضا (ع)

توزیع نذری توسط جهادگران موکب جوادالرضا (ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: توزیع نذری توسط جهادگران موکب جوادالرضا (ع) صورت گرفت