به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: تصاویر جهادگران آسمانی منتشر شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران  بزرگ :قانون بسیج سازندگی پس از 21 سال در حال اصلاح می باشد. بی شک در این سالها نیازمندی ها برای حمایت بیش از پیش جهادگران از ملزومات این اصلاحیات می باشد. جهت مطالعه لطفا فایل pdf ذیل را دانلود نمایید.