# بسیج # تفاهم_نامه# بسیج سازندگی تهران بزرگ#سپاه _محمد_رسول ا... تهران بزرگ #وزارت_خانه_میراث_فرهنگی_گردشگری_وصنایع_دستی

جلسه انعقاد تفاهم نامه اشتغالزایی سازمان بسیج سازندگی تهران بزرگ با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیریت اشتغالزایی ستادکل سپاه برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران  بزرگ : در صبح روزشنبه مورخه 19 تیرماه  با حضورجناب دکترعلی میر حاجی مدیر اشتغال قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی کل سپاه(کوثر)،جناب مهندس صالحی معاون اشتغال و اقتصادمقاومتی سازمان بسیج سازندگی تهران بزرگ، جناب مهندس…