# بسیج # اقتصاد_مقاومتی# بسیج سازندگی تهران بزرگ#سپاه _محمد_رسول ا... تهران بزرگ #ستادکل سپاه

بازدید سه جانبه مدیران اشتغالزایی بسیج سازندگی تهران بزرگ ، اشتغالزایی کل سپاه (کوثر ) و سازمان برنامه و بودجه کشور از دهکده اقتصادمقاومتی استان مازندران و سمنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: با حضور دکتر پریزادی از سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر میرحاجی از ستادکل سپاه(کوثر) و جناب مهندس صالحی مسئول اشتغال و کار آفرینی سازمان بسیج سازندگی تهران بزرگ از دهکده اقتصاد مقاومتی استان مازندران و سمنان برگزار شد…