# بسیج # اقتصاد_مقاومتی# بسیج سازندگی تهران بزرگ#سپاه _محمد_رسول ا... تهران بزرگ #اشتغالزایی

جهادگری که از سنگ،پول در می آورد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: به همراه فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی جنوب شرق تهران بزرگ برادرهادی جوادی به روستای خسرو پاکدشت همسفر شدیم تا بازدیدی از کارگاه اشتغالزایی سنگ تراشی شهید قربانی داشته باشیم. برادر جوادی در طول مسیر از چگونگی راه…

مادر شهیدی که در خانه برای 8 نفر اشتغالزایی کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: به همراه فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی جنوب شرق تهران بزرگ برادرهادی جوادی به روستای خسرو  پاکدشت همسفر شدیم تا بازدیدی از کارگاه اشتغالزایی خانگی شهید قربانی داشته باشیم. برادر جوادی در طول مسیر از اقدامات این خانواده…