# بسیج #خدمت رسانی# بسیج سازندگی تهران بزرگ#سپاه _محمد_رسول ا... تهران بزرگ #جهادگران_قرارگاه _جنوب_شرق

مرمت و رنگ آمیزی مدارس توسط جهادگران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: جهادگران قرارگاه جنوب شرق سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ مرمت و رنگ آمیزی مدرسه شهید کاظمی در محله شوش را انجام دادند. در این اردوی جهادی افرادی که از پس از دوره درمان اعتیاد، آموزش های…