# بسیج # خدمت رسانی# بسیج سازندگی تهران بزرگ#سپاه _محمد_رسول ا... تهران بزرگ #جهادگران_حضرت_زینب(س)#لرستان

خدمت رسانی به مردم شریف بخش دلفان در لرستان توسط جهادگران سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ:  با حضور جناب سرهنگ مخلق آذر مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ ، برادر پاسدار دالایی مسئول امور جهادگران سازمان بسیج سازندگی ، برادر امرایی و فرجی کارشناسان سازمان بسیج سازندگی، جهادگران…