بسیج سازندگی تهران بزرگ،سپاه _محمد_رسول ا... تهران بزرگ ،جهادگران، محله هرندی،سردار زهرایی

بازدید سردار زهرایی از عملیات متمرکز جهادگران در محله هرندی تهران بزرگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ: بازدید از عملیات متمرکز جهادی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در دو کوی محله هرندی توسط سردار محمد زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور وجناب سرهنگ مخلق آذر مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول الله(ص…